Skip Navigation or Skip to Content

Bijeenkomst SVO Werkgroep bedrijventerrein De Copen

22 januari 2024
1 min leestijd

Het creëren en onderhouden van een schoon, heel en veilig bedrijventerrein is van groot belang voor zowel bedrijven als overheidsinstanties. De Samen Veilig Ondernemen (SVO) werkgroep op Bedrijventerrein De Copen in Lopik is hier het levende bewijs van. Onlangs kwamen verschillende stakeholders bijeen om de vruchten van hun samenwerking te delen en de toekomstplannen te bespreken.

Samenwerken voor veiligheid

Op de avond van 19 januari verzamelden meerdere ondernemers, vertegenwoordigers van de Gemeente Lopik, twee wijkagenten van Politie Eenheid Midden-Nederland, de lokale BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), de Veiligheidsregio Utrecht en PVO Midden-Nederland zich op Bedrijventerrein De Copen. Het doel van deze bijeenkomst was om de resultaten van de veiligheidsanalyse te delen, prioriteiten vast te stellen en te brainstormen over een effectief plan van aanpak.

Een waardevolle avond met burgemeester Laurens de Graaf

Een bijzondere gast tijdens deze avond was Burgemeester Laurens de Graaf, die zich aansloot om de discussie bij te wonen en deel te nemen aan de gesprekken. De avond werd niet alleen als nuttig ervaren, maar ook als gezellig en constructief.

De voorzitter en gastheer van de bijeenkomst, Rik Verweij van Valco Industries, Inc., en Beleidsadviseur Economie, Christian van Oosten, werden bedankt voor hun inzet bij de organisatie van deze bijeenkomst. PVO Midden-Nederland, vertegenwoordigd door Pedro Bogerd, is verheugd om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke initiatief.

Deze succesvolle publiek-private-samenwerking op Bedrijventerrein De Copen is een voorbeeld van hoe bedrijven en overheidsinstanties kunnen samenwerken om een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te creëren en te behouden. Als je geïnteresseerd bent in een vergelijkbare samenwerking voor uw bedrijventerrein, winkelcentrum of buitengebied, neem dan vooral contact met ons op.

Contact