Skip Navigation or Skip to Content

Collectieve aanpak cybercrime bij BOOT

6 maart 2024
1 min leestijd

Afgelopen week bij een bijeenkomst, georganiseerd door BOOT, kwamen leden van de Nederlandse Vereniging van Parkmanagers bijeen om te overleggen over een gezamenlijke strategie tegen cybercriminaliteit. Dit evenement laat zien hoe PVO Midden-Nederland bijdraagt aan de verbetering van kennisuitwisseling en het bieden van ondersteuning op het gebied van cyberveiligheid en bewustwording.

Samenwerken aan cyberveiligheid

De focus van het evenement lag op de kracht van samenwerking en het delen van kennis. Han Veldwijk belichtte de mogelijkheden voor ondernemersverenigingen om door middel van samenwerking de digitale werkplek veiliger te maken, met een aantrekkelijk kostenmodel. Het programma Lupasafe werd voorgesteld als een effectieve benadering voor bedrijven, vooral in synergie met hun eigen IT-serviceproviders of afdelingen.

De praktische waarde van het programma werd onderstreept door een casestudy van Imkerij De Werkbij. Kees Verrips deelde zijn ervaringen over hoe Lupasafe bijdraagt aan de beveiliging van hun bedrijfsactiviteiten, wat de deelnemers een helder beeld gaf van de toepasbaarheid.

Inspiratie en innovatie bij BOOT

De unieke toevoeging aan de bijeenkomst was een rondleiding door het duurzaam ingerichte kantoor van BOOT, mogelijk gemaakt door Kees Boot. Deze rondleiding gaf niet alleen inzicht in innovatieve kantooroplossingen maar werkte ook inspirerend op het gebied van duurzaam ondernemen.

 

Contact

Deze bijeenkomst op de locatie van BOOT, met zijn partners en de inhoudelijke discussies, legt de basis voor initiatieven die gericht zijn op het verhogen van de cyberveiligheid. PVO Midden-Nederland is vastberaden om dergelijke samenkomsten te faciliteren, die gericht zijn op het uitwisselen van kennis, versterken van netwerken, en het gezamenlijk streven naar een veilige digitale omgeving. Neem contact met ons op om zulke samenwerkingen te bespreken of als je andere vragen hebt.

Contact