Skip Navigation or Skip to Content

Gastles op Horeca Academie

30 januari 2024
1 min leestijd

Op uitnodiging van onderwijsmanager Joelle Klassen, heeft Michel van Kesteren, namens PVO Midden-Nederland, een boeiende gastles verzorgd voor een groep enthousiaste studenten aan de Horeca Academie in de Gemeente Houten. De interactieve sessie bracht de studenten in aanraking met de kwetsbaarheden en diverse vormen van criminaliteit waarmee zij als toekomstige horecaondernemers geconfronteerd kunnen worden.

Studenten delen hun ervaringen

De studenten, die momenteel al actief werkzaam zijn in verschillende horecazaken, deelden hun persoonlijke ervaringen op het gebied van agressie, geweld, intimidatie, cybercriminaliteit en zelfs georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zoals drugs- en witwaspraktijken. De gastles bood hen niet alleen inzicht in de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen, maar ook concrete handvatten om hiermee om te gaan.

Handelingsperspectief voor veilig ondernemen

Michel van Kesteren, vertegenwoordiger van PVO Midden-Nederland, benadrukte het belang van bewustwording en alertheid binnen de horecasector. Hij merkte op: “Het is essentieel dat horecaondernemers en hun personeel zich bewust zijn van de mogelijke risico’s en signalen van criminaliteit in de branche. Door hen handelingsperspectief te bieden, streven we naar een veiligere omgeving voor gasten en een gunstig ondernemersklimaat voor horecaondernemers en hun personeel.”

Ondersteuning voor de horecabranche

PVO Midden-Nederland zet zich in om bedrijven in de horecasector te ondersteunen bij het versterken van hun veiligheidsmaatregelen en het vergroten van hun weerbaarheid tegen criminaliteit.

Voor meer informatie over wat PVO Midden-Nederland voor jouw horecabedrijf kan betekenen, kun je contact opnemen via onderstaande knop.

Contact