Skip Navigation or Skip to Content

Samenwerking met HU studenten: aandacht voor cyber

13 mei 2024
1 min leestijd

Ondernemers zijn zich niet bewust van hun kwetsbaarheid en vinden het thema 'cyber' spannend. Dat zijn een paar van de conclusies die duidelijk werden na een onderzoeksfase die een groep studenten van de Hogeschool Utrecht hebben doorlopen. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een communicatiestrategie om ondernemers toch te kunnen bereiken. Dinsdag 5 mei was PVO Midden-Nederland te gast om feedback te geven.

Uitdaging: ondernemers bereiken op het thema cyber

PVO Midden-Nederland en gemeente Utrecht zien een uitdaging in het bereiken van ondernemers, specifiek op het thema cyber. Ondernemers lijken nog onvoldoende op de hoogte te zijn van de risico’s die zij lopen en de urgentie om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een aantal studenten is bezig met een strategie uit te werken om deze doelgroep te bereiken. Zij volgen de opleiding Communicatie en Multimedia Design op Hogeschool Utrecht.

Bevestiging aannames

De studenten hebben hun onderzoeksfase nu doorlopen en bevestigden onze aannames: ondernemers vinden het thema ‘cyber’ spannend en zijn bang dat het aanpakken ervan veel geld gaat kosten. Ook zijn zij zich niet bewust van hun kwetsbaarheid en vaak sceptisch over handreikingen van bijvoorbeeld overheden.

Met deze vergaarde informatie gaan de groepjes een strategie uitwerken gericht op de overtuigingen die ondernemers rondom dit onderwerp hebben. PVO Midden Nederland is positief verrast en is benieuwd naar hoe de uitkomsten geïmplementeerd kunnen worden in projecten in samenwerking met gemeente Utrecht.