Skip Navigation or Skip to Content

Training omgaan met agressie en geweld Breukelen

25 april 2024
2 min leestijd

Hoe ga je om met een agressieve klant in jouw winkel? Dat leerden 24 ondernemers vorige week tijdens een interactieve training in het Parochiehuis te Breukelen. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking met de BIZ Breukelen en Retake Training en Advies.

Het doel van de training was het leren de-escaleren van agressiviteit en onveilige situaties. Maar, voordat daar dieper op in werd gegaan, werd er aandacht besteed aan het op tijd herkennen van agressief gedrag. Dat hoeft niet altijd fysiek te zijn. Sterker nog, dit begint vaak verbaal. “Het gevaar is dat we agressief gedrag vaak niet herkennen als agressief, omdat het klein lijkt. Door getraind te zijn kun je er eerder op inspelen. Jouw gedrag heeft veel invloed op de situatie. Vaak spiegelen mensen”, legt trainer Koen Kreulen uit.

Bitch, kom me eens helpen afrekenen, je doet helemaal niets voor je geld!

— Acteur

Actie

Het bleef niet alleen bij theorie. “Bitch, kom me eens helpen afrekenen, je doet helemaal niets voor je geld!”, was er in de zaal te horen. Als onderdeel van de training, was er een acteur aanwezig die verschillende scenario’s wist voor te doen. Wat doe je als een dief je wil passeren met gestolen spullen? En hoe reageer je als je een mes ziet? Met de handvaten die de ondernemers daarvoor kregen, speelden zij in op de acteur.

Bel ons liever tien keer te vaak dan één keer te weinig.

— Wijkagent Floor Doornenbal

Meldingsbereidheid moet omhoog

Opvallend is dat veel ondernemers erg terughoudend zijn als het gaat om een melding maken. Zij bellen vaak pas als een situatie ver uit de hand is gelopen. Denk aan een overval, inbraak of vechtpartij. Maar bel ook als je vermoedens hebt, is de boodschap.

Wijkagent Floor Doornenbal benadrukt dat het vroegtijdig bellen naar de politie erg belangrijk is. ”We werken op basis van meldingen. Als die niet worden gemaakt, kunnen we dus niet handelen. Bovendien baseren we ook onze capaciteiten op basis van de meldingen. Bel ons liever tien keer te vaak dan één keer te weinig”.

Contact

Voor meer informatie over criminaliteitspreventie, het organiseren van dergelijke bijeenkomsten of andere vragen, kun je contact opnemen met ons via onderstaande knop.

Contact