Skip Navigation or Skip to Content

Cyberboost Sessies Utrecht

28 november 2023
2 min leestijd

Vandaag faciliteerde wij in samenwerking met het CCRC en de gemeente Utrecht, twee inspirerende Cyberboostsessies in Bar Beton. Een unieke gelegenheid voor ruim 25 gedreven ondernemers om een diepgaand inzicht te verkrijgen in de wereld van cyberdreigingen en hoe effectief te handelen bij een potentieel cyberincident.

De focus van deze sessies lag op de praktijk: wat als jouw bedrijf wordt geconfronteerd met een cyberincident? Bike4you, een nieuw en fictief bedrijf in de schijnwerpers, diende als casestudy. De kersverse eigenaren bevonden zich plotseling in de greep van een cyberaanval op hun boekhoudsoftware. De druk nam toe met elk telefoontje van de CEO van het softwarebedrijf: het bleek een ransomwareaanval te zijn, met onzekerheid over de duur van dit nijpende incident.

Gedurende de sessies werden ondernemers uitgedaagd om in doemscenario’s te denken en de juiste vragen te stellen, terwijl de klok genadeloos doortikte. De begeleiders van het CCRC speelden hierin een cruciale rol door waardevolle input te geven en de juiste vragen te stimuleren.

Niet normaal hoe afhankelijk je bent van het bedrijf dat jouw klantgegevens beheert

— Deelnemende ondernemer

Belangrijke lessen kwamen naar voren tijdens de sessies en werden door de begeleiders van het CCRC samengevat en geconcretiseerd:

 • Identificeer vitale systemen:
  • Ondernemers moeten nauwlettend bekijken welke systemen essentieel zijn voor hun bedrijfsvoering. Het prioriteren van vitale systemen stelt hen in staat om gerichte maatregelen te nemen en de schade te minimaliseren.
 • Ketenafhankelijkheid begrijpen:
  • Het is van cruciaal belang om te begrijpen welke bedrijven in de keten een directe invloed hebben op de continuïteit van jouw bedrijf. Bewustzijn van deze afhankelijkheden stelt ondernemers in staat om snel en effectief te reageren, zelfs in geval van verstoringen bij externe partijen.
 • Crisisteam samenstellen (voorafgaand aan het incident):
  • Denk na over de samenstelling van een crisisteam en zorg ervoor dat de leden op de hoogte zijn van mogelijke cyberdreigingen. Snel en gecoördineerd handelen is essentieel in crisissituaties, en het hebben van een goed geïnformeerd team is de sleutel tot een doeltreffende respons.
 • Oefenen en bewustwording:
  • Het is niet voldoende om alleen plannen te hebben; regelmatige oefeningen zijn essentieel. Door een crisis te simuleren en het thema cybercriminaliteit regelmatig op de agenda te zetten, wordt bewustwording gecreëerd en wordt de veerkracht van het bedrijf vergroot.

De Cyberboostsessies in Bar Beton waren niet alleen informatief, maar ook interactief en relevant. De deelnemende ondernemers verlieten de sessies niet alleen met een verhoogd bewustzijn van cyberdreigingen, maar ook met praktische tools en inzichten om hun bedrijven beter te beschermen in een steeds complexere digitale wereld. De kracht van proactieve voorbereiding en effectieve respons werd duidelijk geïllustreerd. We kijken uit naar verdere samenwerkingen en sessies om de digitale weerbaarheid van bedrijven te vergroten.