Skip Navigation or Skip to Content

Over ons

Veilig ondernemen in Midden-Nederland.

Dat is waar Platform Veilig Ondernemen (PVO) Midden-Nederland aan werkt. Dit betreft zowel de criminaliteit die plaatsvindt in de fysieke wereld, als online. Onze missie is zoveel mogelijk ondernemers helpen hun veiligheid te vergroten. Om zichzelf, hun bedrijf en werknemers te beschermen tegen criminaliteit en te voorkomen dat zij slachtoffer worden. Binnen PVO Midden-Nederland werken overheid en bedrijfsleven samen om de veiligheid in en om ondernemingen te verbeteren. Met deze partners, middels publiek-private samenwerkingen en initiatieven gericht op preventie, maken we ondernemers bewust van en weerbaarder tegen criminaliteit.

Een platform voor samenwerking

Wij geloven dat de veiligheid van ondernemers en hun ondernemingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ondernemers zelf, overheden en partners. PVO Midden-Nederland fungeert als platform voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze partners. Daar voegen we ook kennis en expertise aan toe. En we zijn initiator van activiteiten die de veiligheid van ondernemers bevorderen, altijd in gezamenlijkheid met de partners. PVO heeft een concreet aanbod van activiteiten, trainingen en diensten die op de lokale behoefte kunnen worden toegesneden. Deze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op preventie: op het versterken van de weerbaarheid van ondernemers tegen criminaliteit.

Veilig begint in de buurt

Platform Veilig Ondernemen Regio Midden-Nederland is één van de tien PVO’s die Nederland rijk is. We brengen in kaart wat in onze regio speelt en welke maatregelen doeltreffend zijn. Op deze manier maken we een verschil in de bestrijding van lokale criminaliteit. Onze kennis delen we met de andere negen regio’s. Zo maken we niet alleen onze regio veiliger, maar uiteindelijk heel Nederland.

Verantwoording en Stuurgroep PVO

In de regionale stuurgroep PVO Midden-Nederland zijn de driehoekspartners (Politie, OM en gemeenten) vertegenwoordigd en het bedrijfsleven. De stuurgroep stuurt op de regionale prioriteiten en koers, zoals vastgelegd in een regionaal jaarplan.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekker, het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat toeziet op een rechtmatige besteding van de middelen.

PVO Midden-Nederland onderschrijft de principes uit de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners.