Skip Navigation or Skip to Content

PVO Midden-Nederland Jaarplan 2024

Het jaarplan 2024 van Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland bevat een aanpak voor het verhogen van de veiligheid in specifieke gebieden zoals bedrijventerreinen, winkelgebieden, buitengebieden en recreatiegebieden. Ook richt het zich op sectoren die extra kwetsbaar zijn voor criminaliteit. En het gaat over verbeteren van de cyberweerbaarheid voor alle ondernemers.

Ons plan omvat uiteenlopende initiatieven zoals trainingen, bewustwordingsbijeenkomsten, veiligheidsscans, en publiek-private samenwerkingsverbanden. Deze activiteiten zijn bedoeld om ondernemers bewuster te maken van criminaliteitsrisico’s en hun weerbaarheid te vergroten. Download nu het jaarplan voor 2024!

Downloads